سنگ مزار مرحوم حسین پناهی: وصیت عجیب

سنگ مزار مرحوم حسین پناهی: وصیت عجیب
قبر مرا نیم متر کمتر عمیق کنید تا پنجاه سانت به خدا نزدیکتر باشم.
بعد از مرگم، انگشت‌های مرا به رایگان در اختیار اداره انگشت‌نگاری قرار دهید.
به پزشک قانونی بگویید روح مرا کالبدشکافی کند، من به آن مشکوکم!
ورثه حق دارند با طلبکاران من کتک ‌کاری کنند.
عبور هرگونه کابل برق، تلفن، لوله آب یا گاز از داخل گور اینجانب کیدا ممنوع است.
بر قبر من پنجره بگذارید تا هنگام دلتنگی، گورستان را تماشا کنم.
کارت شناسایی مرا لای کفنم بگذارید، شاید آنجا هم نیاز باشد!
مواظب باشید به تابوت من آگهی تبلیغاتی نچسبانند.
روی تابوت و کفن من بنویسید: این عاقبت کسی است که زگهواره تا گور دانش بجست.
دوست ندارم مردم قبرم را لگدمال کنند. در چمنزار خاکم کنید!
کسانی که زیر تابوت مرا می‌گیرند، باید هم قد باشند.
شماره تلفن گورستان و شماره قبر مرا به طلبکاران ندهید.
گواهینامه رانندگیم را به یک آدم مستحق بدهید، ثواب دارد.
در مجلس ختم من گاز اشک‌آور پخش کنید تا همه به گریه بیفتند.
از اینکه نمی‌توانم در مجلس ختم خودم حضوریابم قبلا پوزش می طلبم


                                    
                                    

/ 1 نظر / 296 بازدید
asal

آموزش روشهای نوین کاهش وزن (دوبله فارسی) در این مجموعه متخصصین تغذیه شما را با مکمل های غذایی و رفتارهای تغذیه ای ، رژیمی و .. روشهای نوین کاهش وزن در این مجموعه متخصصین تغذیه شما را با مکمل های غذایی و رفتارهای تغذیه ای ، رژیمی و مدیریت کالری دریافتی و مصرفی آشنا می سازند. شما با روشهای کارآمد و نوینی از جمله : • مشاوره های دارویی ، تغذیه ای ، ورزشی • کنترل میزان کالری مورد نیاز بدن • بهره بردن از تغذیه با میزان کالری کم • تمرینات ورزشی خاص از قبیل : یوگا ، مدیتیشن ، ایروبیک و ... برای رسیدن به اندامی ایده آل آشنا می شوید.