# عمومی

یادمان بماندچه بودیم وچه شدیم!

درتصاویرحک ىشده برسنگهای تخت جمشید،هیچکس عصبانی نیست،هیچکس سواربراسب نیست.هیچکس رادرحال تعظیم نمیبینىهیچوقت برده دارى درایران مرسوم نبود.دربین این صدها پیکر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 20 بازدید

صادق هدایت

                                                                    صادق هدایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "به من چه ربطی داشت که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید