# شهریار

عکسهای قدیمی شهریارو نیما

زارش تصویی از خانه استاد شهریار                                                                                                                                                                                                                                                                                                            در  ایران روز  درگذشت این شاعر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 166 بازدید