# شعر

دلنوشته های حسین پناهی

                                                                                                                                                                                                          دلنوشته های حسین پناهی                                                                                                                                                                                                                                            از شوق به هوا به ساعت نگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

قلم ...

  قلم ...        قلمت را بردار                بنویس از همه خوبیها                  زندگی،عشق،امید و هر آن چیز که بر روی زمین زیبا هست                     گل مریم،گل رز                                      بنویس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

عکسهای قدیمی شهریارو نیما

زارش تصویی از خانه استاد شهریار                                                                                                                                                                                                                                                                                                            در  ایران روز  درگذشت این شاعر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 128 بازدید