به یاد شاملو

ایکاش میتوانستم !

میتوانستم ایکاش روی شانه های خویش بنشانم این خلق بی شمار را

دور حباب خاک بگردانم

تا با دو چشم خویش ببینند خورشیدشان کجاست

وباورم کنند .....

ایکاش میتوانستم

/ 1 نظر / 8 بازدید
فرنوش

sghl