قلم ...

 

      قلمت را بردار

 

 


           بنویس از همه خوبیها

                 زندگی،عشق،امید

و هر آن چیز که بر روی زمین زیبا هست

                    گل مریم،گل رز

                                     بنویس از دل یک عاشق بی تاب وصال

از تمنا بنویس ...

              از دل کوچک یک غنچه که وقت است دگر باز شود

                                      از غروبی بنویس

                        که چو یاقوت و شقایق سرخ است

                                   بنویس از لبخند

از نگاهی بنویس

            که پر از عشق

                     به هر جای جهان می نگرد

                                 قلمت را بردار

                                           روی کاغذ بنویس ...

                         زندگی با همه تلخی ها شیرین است...

 

/ 0 نظر / 21 بازدید