بخند ...

به چه میخندی؟ به مفهوم غم انگیز جدایی؟ به چه چیز؟

به شکست دل من یا به پیروزی خویش؟

به جه میخندی تو؟ به نگاهم که جه مستانه تورا باور کرد

.یا به افسونگری چشمانت که مرا سوخت و خاکستر کرد!

به چه میخندی تو؟ به دل ساده ی من میخندی

 که دگر تا به ابد نیز به یاد خود نیست!

خنده دار است بخند!!!4@؟

/ 0 نظر / 20 بازدید