در گذر گاه زمان


خیمه شب بازی دهر


با همه تلخی و شیرینی خود میگذرد


عشقها میمیرند


رنگها رنگ دگر میگیرند


وفقط خاطره هاست


که چه شیرین و چه تلخ

 

 

دست نا خورده بجا می مانند !


/ 0 نظر / 10 بازدید