مردی که از خوب سخن می‌گفت، در حصارِ بد به زنجیر بسته شد

 

و مردی که از خوب سخن می‌گفت، در حصارِ بد به زنجیر بسته شد
چرا که خوب فریبی بیش نبود، و بد بی‌حجاب به کوچه نمی‌شد.

چرا که امید تکیه‌گاهی استوار می‌جُست

و هر حصارِ این شهر خشتی پوسیده بود.

/ 0 نظر / 26 بازدید