عکسهای قدیمی شهریارو نیما

زارش تصویی از خانه استاد شهریار
               

               


                       
                           
                           
                       
                       
                           
                       
               

                   
                                                   

در  ایران روز  درگذشت این شاعر معاصر را «روز شعر و ادب 
فارسی» نامگذاری  کردهاند.  مهمترین اثر شهریار منظومه حیدربابایه سلام 
(سلام به حیدربابا)  است که از  شاهکارهای ادبیات ترکی آذربایجانی بهشمار 
میرود و ...


سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار،   شاعر ایرانی
اهل  آذربایجان بود که به زبانهای فارسی و ترکی آذربایجانی   شعر سروده
است. وی  در تبریز بهدنیا آمد و بنا به وصیتش در مقبرةالشعرای   همین شهر
به خاک  سپرده شد.

در ایران روز درگذشت این شاعر معاصر را «روز شعر و ادب فارسی» نامگذاری کردهاند. مهمترین اثر شهریار منظومه حیدربابایه سلام
    (سلام به حیدربابا) است که از شاهکارهای ادبیات ترکی آذربایجانی بهشمار
    میرود و شاعر در آن از اصالت و زیباییهای روستا یاد کردهاست. شهریار در
    سرودن انواع گونههای شعر فارسی -مانند قصیده، مثنوی، غزل، قطعه، رباعی و
    شعر نیمایی- نیز تبحر داشتهاست                                           
                   
               
/ 0 نظر / 78 بازدید