حتی آرزوی داشتنت را هم به کسی نمی دهم....

یادم باشد امشب بعضی از آرزوها یم را دم در بگذارم ،تا رفتگر ببرد! بیچاره او...مابقی را هم نقداً با خود به گور می برم ،مابقی همان «آرزوی با تو بودن » است ،نترس عشق من...!حتی آرزوی داشتنت را هم به کسی نمی دهم....

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
مهسا

تابستان چشمانت همیشگی است! پلک هایت را نبند سردم میشود...!! چه قشنگ بــــــــــ و د[قلب]