صادق هدایت

               
               
                                    پیش گزیده صادق هدایت
                               


                       
                           
                           
                       
                       
                           
                       
               
                   
                                                    "به من چه ربطی داشت که فکرم را متوجه‌ی زندگی احمق‌ها و رجاله‌ها بکنم، که خوب می‌خوردند، خوب

می‌خوابیدند و خوب جماع می‌کردند و ذره‌ای از دردهای مرا حس نکرده بودند."
                                           
                   
               
           
/ 0 نظر / 28 بازدید