چقدر زود دیر می شود ...

 

خیلی
سخته که بخاطر آدما دلت رو بسوزونی ولی آخرش بفهمی تنها چیزی که برات
مونده یه دل سوخته است و نیشخندی که سوزنندگانت حواله ی وجودت می کنن.

خیلی سخته وقتی صادقانه دل ببندی بعد بفهمی اونی که بهش دل بستی یه سراب بوده و بس.

خیلی سخته که خیال کنی خیلی ها دور و اطرافتن و بعد بفهمی همش خیالات بوده و تنهایی ، تنها یار و همدمی بوده که در تو حلول یافته.

کاش کسی
بخاطر عشق تو رو تحقیر نمی کرد ، کاش این آدما بعد از مرگت دلتنگت نمیشدن ،
کاش گل های دسته دسته سر قبرت ، در زنده بودنت هدیه ی احساسشون بود.

/ 0 نظر / 21 بازدید