دیشب غزلی سرود عاشق شده بود

 

بادست ودلی کبود عاشق شده بود

 

افتاد و شکست زیر باران پوسید

 

آدم که نکشته بود عاشق شده بودلبخند

 

/ 0 نظر / 6 بازدید