معنای زندگی

زندگی آن گاه معنای واقعی و ارزشمند خود را می یابد که

 

 

هر لحظه اش تولدی نو و   بهاری تازه باشد .

 

 

 

در فرصت هستی زمان ما همین لحظه است .

لحضه هایمان را نیک بدانیم !

 


/ 0 نظر / 11 بازدید