" ببار باران "
"  ببار باران "    

ببار باران

که دلتنگم....مثال مرده بی رنگمببار باران

کمی آرام....که پاییز هم صدایم شد

که دلتنگی و تنهایی رفیق با وفایم شدببار باران

بزن بر شیشه قلبم....بکوب این شیشه را بشکن

که درد کمتری دارد اگر با دست تو باشدببار باران

که تا اوج نخفتن ها مدام باریدم از یادشببار باران

درخت و برگ خوابیدن

اقاقی....یاس وحشی....کوچه ها روزهاست خشکیدنببار باران

جماعت عشق را کشتن

کلاغا بوته ی سبز وفا را بی صدا خوردن

ولی باران ، تو با من بی وفایی

توهم تا خانه ی همسایه می باری

و تا من

میشوی یک ابر تو خالیببار باران

ببار باران.......که تنهایم

/ 0 نظر / 10 بازدید