« آبائی »

دختران دشت !

دختران انتظار !

دختران امید تنگ

                   در دشت بی کران

و آرزوهای بیکران در خلق های تنگ !

دختران آلاچیق نو

                   در آلاچیق هایی که صد سال !...

دختران رود گل آلود !

دختران هزار ستون شعله به طاق بلند دود !

دختران عشقهای دور

                       روز سکوت وکار

                                          شب های خستگی !

دختران روز

              بی خستگی دویدن ،

                                  شب سرشکستگی !

افسوس !

موها ، نگاهها        به عبث

عطر لغات شاعر را تاریک میکنند .

/ 0 نظر / 22 بازدید