Cool به یاد مهدی اخوان ثالث (عکس هایی که شاید کمتر دیده باشید)
                               


                       
                           
                           
                       
                       
                           
                       
               
                   
                                                    بی شکوه و غریب و  رهگذرند

یادهای دگر ، چو برق و چو باد

یاد تو پرشکوه و جاوید است

و آشنای قدیم دل ، اما

ای دریغ ! ای دریغ ! ای فریاد

با دل من چه می تواند کرد

یادت ؟ ای  باد من  ز دل  برده

من گرفتم لطیف ، چون شبنم

هم درخشان و پاک ، چون  باران

چه کنند این دو ، ای بهشت جوان

با یکی برگ پیر و پژمرده ؟
                                           
                   
               
           
/ 0 نظر / 29 بازدید