سجاد قنبری عدیوی

... جایی برای اندکی تأ مل و تنهایی

               
               
               

                    Wink وصیت نامه جالب نیما یوشیج / عکس
               

               


                       
                           
                           
                       
                       
                           
                       
               
                   
                       
                            علی اسفندیاری معروف به نیما یوشیج در وصیتنامهاش به این موضوع اشاره کرده که بعد از او محمد معین قیم آثارش باشد.امشب فکر می کردم با این گذران کثیف که من داشتهام-بزرگی که فقیر و ذلیل 
میشود، حقیقتا جای تحسر است. فکر میکردم، برای دکتر حسین مفتاح چیزی بنویسم
  که وصیتنامه من باشد.باین نحو که بعد از من هیچکس حق دست زدن به آثار مرا ندارد بجز دکتر محمد 
معین اگرچه او مخالف ذوق من باشد. دکتر محمد معین حق دارد در آثار من 
کنجکاوی کند-ضمنا دکتر ابوالقاسم جنتی عطائی و آل احمد با او باشند. بشرطی
که هر دو با هم باشند- ولی هیچیک از کسانی که به پیروی از من شعر صادر 
فرمودهاند در کار نباشند. دکتر محمد معین که نسل صحیح علم و دانش است کاغذ
پارههای مرا بازدید میکند. دکتر محمد معین که هنوز او را ندیدهام مثل کسی
است که او را دیدهام.اگر شرعا میتوانم قیم برای ولد خود داشته باشم دکتر محمد معین قیم است. ولو
  اینکه او شعر مرا دوست نداشته باشد -اما ما در زمانی هستیم که ممکن است 
همه این اشخاص نامبرده از هم بدشان بیاید. چقدر بیچاره است انسان.
                       
                   
                   
               
           

وصیت نامه جالب حسین پناهی
               

               


                       
                           
                           
                       
                       
                           
                       
               

                   
                       
                            وصیت نامه جالب حسین پناهی روی تابوت و کفن من بنویسید:این عاقبت کسی است که زگهواره تا گور دانش بجستقبر مرا نیم متر کمتر عمیق کنید تا پنجاه سانت به خدا نزدیکتر باشم.بعد از مرگم، انگشتهای مرا به رایگان در اختیار اداره انگشتنگاری قرار دهید.به پزشک قانونی بگویید روح مرا کالبدشکافی کند، من به آن مشکوکم!ورثه حق دارند با طلبکاران من کتک کاری کنند.عبور هرگونه کابل برق، تلفن، لوله آب یا گاز از داخل گور اینجانب کیدا ممنوع است.بر قبر منپنجره بگذارید تا هنگام دلتنگی، گورستان را تماشا کنم.کارت شناسایی مرا لای کفنم بگذارید، شاید آنجا هم نیاز باشد!مواظب باشید به تابوت من آگهی تبلیغاتی نچسبانند.روی تابوت و کفن من بنویسید: این عاقبت کسی است که زگهواره تا گور دانش بجست.دوست ندارم مردم قبرم را لگدمال کنند. در چمنزار خاکم کنید!کسانی که زیر تابوت مرا میگیرند، باید هم قد باشند.شماره تلفن گورستان و شماره قبر مرا به طلبکاران ندهید.گواهینامه رانندگیم را به یک آدم مستحق بدهید، ثواب دارد.در مجلس ختم من گاز اشکآور پخش کنید تا همه به گریه بیفتند.از اینکه نمیتوانم در مجلس ختم خودم حضوریابم قبلا پوزش می طلبم

نوشته شده در پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٠ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ توسط سجاد قنبری عدیوی نظرات () |

Design By : Mihantheme