سجاد قنبری عدیوی

... جایی برای اندکی تأ مل و تنهایی

درتصاویرحک ىشده برسنگهای تخت جمشید،هیچکس عصبانی نیست،هیچکس سواربراسب نیست.هیچکس رادرحال تعظیم نمیبینى

هیچوقت برده دارى درایران مرسوم نبود.

دربین این صدها پیکر تراشیده شده،حتى یک تصویربرهنه وجود ندارد.

این آداب اصیلمان است:نجابت،قدرت،احترام،مهربانی،خوشرویى

یادمان بماندچه بودیم وچه شدیم!

نوشته شده در چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ توسط سجاد قنبری عدیوی نظرات () |

Design By : Mihantheme